Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Научноиследователски проекти

Текущи проекти

Coneeect, Обучение на преподаватели по предприемачество
Уеб адрес: http://coneeect.eu/
Начало: 13.12.2012
Край: 1.04.2015
Анотация:
Иновационни форми за дистанционно обучение в българските университети
Уеб адрес: https://dse.fmi.uni-sofia.bg/INO-UNI/index_bg.htm
Начало: 29.10.2012
Край: 29.10.2014
Анотация:
Изследване на приложимостта на гъвкавите методологии за разработка на софтуер
Уеб адрес: http://rapid-project.eu/
Начало: 29.10.2012
Край: 29.10.2014
Анотация:
EUROWEB, European Research and Educational Collaboration with Western Balkans
Уеб адрес: http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/
Начало: Септември, 2011
Край: Септември, 2014
Анотация:

Приключили проекти

SISTER, Strengthening the IST Research Capacity Of Sofia University
Уеб адрес: http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/sister/
Начало: 01.04.2008
Край: 31.03.2011
Анотация:
Гъвкава методология за разработване на софтуерни приложения
Начало: 17.12.2007
Край: 17.12.2010
Анотация:
Умна книга
Уеб адрес: https://dse.fmi.uni-sofia.bg/SmartBook/index.htm
Начало: 01.01.2009
Край: 01.01.2012
Анотация:
Платформа за адаптивно технологично-подпомогнато обучение с игрови елементи ADOPTA
Уеб адрес: http://adopta.eu/
Начало: 01.01.2009
Край: 01.01.2012
Анотация:
EURECA, European Research and Educational Collaboration with Asia
Уеб адрес: http://www.mrtc.mdh.se/eureca/
Начало: 01.10.2008
Край: 01.10.2009
Анотация:
TENCompetence, Building The European Network for Lifelong Competence Development
Уеб адрес: http://www.tencompetence.org/
Начало: 01.12.2005
Край: 30.11.2009
Анотация:
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало