Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Научна дейност

Научната дейност на Катедрата е в следните направления:

 • Софтуерно инженерство

  • Активно се развива научноизследователска дейност в областта на архитектурите, ориентирани към услуги. Научните приноси по отношение на уеб услугите са свързани с разработване на подходи за избор на уеб услуги въз основа на качествените им характеристики, класификационни схеми за анализ на подходите за композиция на уеб услуги и архитектурни рамки. В областта на тестването на софтуерни системи са идентифициране и систематизирани ключовите характеристики на съществуващите подходи за тестване на бизнес процеси и са предложени методология и подходи, засягащи различни аспекти на тестовия процес за тестване на композиции от услуги. Активно се развива научноизследователска дейност и в областта на методите за оптимизация на софтуерните процеси с акцент върху гъвкавите методологии и методи за проектиране и формален анализ на софтуерна архитектура.
 • Интелигентно съдържание и семантика

  • Търсене и извличане на информация от колекции от документи. Целта е разработване на нови методи, които отиват по-далеч от традиционното търсене по ключови думи, като добавят ниво на интелигентност чрез използване на подходи за обработка на естествен език и семантични технологии.
  • Откриване на зависимости и знания в данни и текст. Целта е разработване на нови методи, които могат (полу-) автоматично да анализират данни и текст, за да извличат полезни зависимости и знания. При изследванията водещи са задачи, вдъхновени от практически проблеми. Целта е изграждане на компоненти, реализиращи такива алгоритми и готови за интегриране в съвременни софтуерни системи.
 • Управление на знания

  • В направление управление на знания се разработват методи за проектиране на системи за управление на знания и за въвеждане на нови ИКТ решения съобразно организационните потребности, за одит на знания и за разработване и прилагане на стратегически решения за ефективно използване на знания и иновации.

Прочети повече за нашите научноизследователски проекти и научни публикации с участие на студенти, завършили магистърски програми към Катедрата.

Научни области

Софтуерни технологии

 • Облачни изчисления
 • Разпределени системи
 • Софтуерни услуги
 • Интернет технологии
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Софтуерни изисквания
 • Софтуерни шаблони за проектиране
 • Софтуерни архитектури
 • Тестване на софтуер
 • Качество на софтуера

Компютърни мрежи

 • Мрежова сигурност
 • Информационна сигурност
 • Злонамерен софтуер
 • Сателитни и оптични комуникационни системи
 • Комуникационни протоколи
 • Мрежово и системно администриране
 • Мобилни мрежи
 • Безжични мрежи

Технологично предприемачество

 • Технологично предприемачетсво в ИТ
 • Иновационни процеси и управление
 • Стратегическо управление
 • Предприемачество "Учебна компания"
 • Правни въпроси и електронен бизнес
 • Организационно поведение
 • Управление на проекти

Интелигентни системи

 • Изкуствен интелект
 • Невронни мрежи
 • Размита логика
 • Теория на игрите и взимане на решения
 • Извличане на информация
 • Агентни и многоагентни системи
 • Извличане на данни
 • Машинно обучение

Управление на знания

 • Стратегии и политики за управление на знания
 • Технологии за управление на знания
 • Организационна теория и практика
 • Организация на знанието
 • Бизнес интелект
 • Управление на интелектуалния капитал
 • Оценка на управлението на знания
 • Практическа общност
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало