Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Катедра Софтуерни технологии

Катедра "Софтуерни технологии" е млада катедра във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", създадена през 2007 г. Тя има за цел да отговори на нуждите на българската ИТ индустрия от квалифицирани кадри в областта на софтуерните технологии, които да са основата за изграждане на конкурентоспособна икономика на България. Обучението по програмни технологии във ФМИ е стъпка към декларираната от водещите софтуерни фирми в рамките на дискусиите на технологичната платформа NESSI потребност за обучение на т.нар. "форма Т" хора ("Т shaped" people) – едновременно задълбочено и широко интердисциплинарно обучение.

Освен в бакалавърската програма "Софтуерно инженерство", преподаватели от Катедрата водят лекции и в бакалавърските програми "Компютърни науки", "Информационни системи" и "Информатика".

Катедрата подпомага научните изследвания в областта на софтуерните системи и услуги в България, като ги координира с инициативите на европейско ниво - приоритетите на Седма рамкова програма, EIT (European Institute of Technology), ETP (European Technology Platforms), и др. Нейн приоритет е да се превърне в двигател по пътя към трансформиране на ФМИ и като цяло СУ в изследователски университет, което ще го направи адекватен на икономическата и социална ситуация в страната. Идея на новата катедра е да бъде национален и регионален център за NESSI технологичната платформа и инициатор и основен деятел при създаване на национална NESSI платформа. Членовете на академичното тяло участват активно както в дискусиите и срещите на NESSI, така и в подготовката на изследователски проекти. Катедра Софтуерни технологии поддържа и сътрудничество с индустрията и правителствените организации за технологичен трансфер.

Научни области

Софтуерни технологии

 • Облачни изчисления
 • Разпределени системи
 • Софтуерни услуги
 • Интернет технологии
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Софтуерни изисквания
 • Софтуерни шаблони за проектиране
 • Софтуерни архитектури
 • Тестване на софтуер
 • Качество на софтуера

Компютърни мрежи

 • Мрежова сигурност
 • Информационна сигурност
 • Злонамерен софтуер
 • Сателитни и оптични комуникационни системи
 • Комуникационни протоколи
 • Мрежово и системно администриране
 • Мобилни мрежи
 • Безжични мрежи

Технологично предприемачество

 • Технологично предприемачетсво в ИТ
 • Иновационни процеси и управление
 • Стратегическо управление
 • Предприемачество "Учебна компания"
 • Правни въпроси и електронен бизнес
 • Организационно поведение
 • Управление на проекти

Интелигентни системи

 • Изкуствен интелект
 • Невронни мрежи
 • Размита логика
 • Теория на игрите и взимане на решения
 • Извличане на информация
 • Агентни и многоагентни системи
 • Извличане на данни
 • Машинно обучение

Управление на знания

 • Стратегии и политики за управление на знания
 • Технологии за управление на знания
 • Организационна теория и практика
 • Организация на знанието
 • Бизнес интелект
 • Управление на интелектуалния капитал
 • Оценка на управлението на знания
 • Практическа общност
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало