Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Академичен състав

Щатни преподаватели

Силвия Христова ИЛИЕВА

Професор
E-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 310, Телефон: (+359) 2 971 04 00

Христо Августов КАБАКЧИЕВ (в пенсия)

Професор
E-mail: ckabakchiev@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 310, Телефон: (+359) 2 979 29 28

Александър Тодорог ГРИГОРОВ

Доцент
E-mail: alexander.grigorov@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 214А, Телефон: (+359) 971 04 00

Боян Паскалев БОНЧЕВ

Професор
E-mail: bbontchev@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 214А, Телефон: (+359) 971 04 00

Елисавета Василева ГУРОВА

Доцент
E-mail: elis@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 338, Телефон: (+359) 971 35 09

Иван Колев КОЙЧЕВ

Професор
E-mail: ivan.koychev AT fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 310, Телефон: (+359) 971 04 00

Олга Илиева ГЕОРГИЕВА

Доцент, Ръководител катедра
E-mail: o.georgieva@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 340, Телефон: (+359) 971 35 09

Петко Русков РУСКОВ

Доцент
E-mail: petkor@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 309, Телефон: (+359) 971 04 00

Десислава Георгиева ПЕТРОВА-АНТОНОВА

Доцент
E-mail: d.petrova@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 305, Телефон: (+359) 971 04 00

Александър Димов ДИМОВ

Доцент
E-mail: aldi@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 222, Телефон: (+359) 971 35 09

Милен Йорданов ПЕТРОВ

Доцент
E-mail: milenp@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: FMI, Стая 531, Телефон: (+359) 816 15 31

Ирена Атанасова ПАВЛОВА

Асистент
E-mail: irena_pavlova@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 310, Телефон: (+359) 971 04 00

Георги Христов КЪДРЕВ

Асистент
E-mail: gkadrev@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 309, Телефон: (+359) 971 04 00

Сия Валентинова ЦОЛОВА

Асистент
E-mail: siyat@fmi.uni-sofia.bg, Кабинет: Блок 2, Стая 309, Телефон: (+359) 971 04 00

Гост лектори

Илина МАНОВА

Управление на качеството, Тестване на софтуер

Георги ДИМИТРОВ

Правни аспекти в ИТ

Владимир ЛИЛОВ

Управление на проекти

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало