Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Катедра Софтуерни технологии

Катедра "Софтуерни технологии" е млада катедра във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", създадена през 2007 г. Тя има за цел да отговори на нуждите на българската ИТ индустрия от квалифицирани кадри в областта на софтуерните технологии, които да са основата за изграждане на конкурентоспособна икономика на България. Обучението по програмни технологии във ФМИ е стъпка към декларираната от водещите софтуерни фирми в рамките на дискусиите на технологичната платформа NESSI потребност за обучение на т.нар. "форма Т" хора ("Т shaped" people) – едновременно задълбочено и широко интердисциплинарно обучение.

АОКСИТКатедра "Софтуерни технологии" e член на Академичната общност по Компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ). Общността е създадена на доброволен принцип с цел обединяване усилията на специалистите по компютърни системи и информационни технологии от университетите и БАН за повишаване и поддържане на качеството на учебната и научноизследователска дейност на определеното от Европейските и световни стандарти ниво.

Научни области

Софтуерни технологии

 • Облачни изчисления
 • Разпределени системи
 • Софтуерни услуги
 • Интернет технологии
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Софтуерни изисквания
 • Софтуерни шаблони за проектиране
 • Софтуерни архитектури
 • Тестване на софтуер
 • Качество на софтуера

Компютърни мрежи

 • Мрежова сигурност
 • Информационна сигурност
 • Злонамерен софтуер
 • Сателитни и оптични комуникационни системи
 • Комуникационни протоколи
 • Мрежово и системно администриране
 • Мобилни мрежи
 • Безжични мрежи

Технологично предприемачество

 • Технологично предприемачетсво в ИТ
 • Иновационни процеси и управление
 • Стратегическо управление
 • Предприемачество "Учебна компания"
 • Правни въпроси и електронен бизнес
 • Организационно поведение
 • Управление на проекти

Интелигентни системи

 • Машинно обучение
 • Системи, подпомагащи вземането на решение
 • Агентни и многоагентни системи
 • Извличане на информация
 • Откриване на знания в данни
 • SoftComputing

Управление на знания

 • Стратегии и политики за управление на знания
 • Технологии за управление на знания
 • Организационна теория и практика
 • Организация на знанието
 • Бизнес интелект
 • Управление на интелектуалния капитал
 • Оценка на управлението на знания
 • Практическа общност
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало