Уеб сайт на Катедра Софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Докторанти

Текущи докторанти

Научен ръководител: Проф. д-р Иван Койчев
E-mail: hardalov@fmi.uni-sofia.bg
Научен ръководител: Проф. д-р Боян Бончев
E-mail: hristo256@gmail.com
Научен ръководител: Проф. д-р Боян Бончев
E-mail:
Научен ръководител: Проф. д-р Силвия Илиева
E-mail: julia.spassova@gmail.com
Научен ръководител: Доц. д-р Александър Димов
E-mail: kbailov@gmail.com
Научен ръководител: Доц. д-р Петко Русков
E-mail: todor.sarakchiev@gmail.com
Научен ръководител: Доц. д-р Петко Русков
E-mail: gkadrev@fmi.uni-sofia.bg
Научен ръководител: Доц. д-р Петко Русков
E-mail:
Научен ръководител: Доц. д-р Олга Георгиева
E-mail: serafimova.ana@gmail.com
Научен ръководител: Доц. д-р Елисавета Гурова
E-mail: kossy.toteva@gmail.com

Отчислени докторанти с право на защита

Научен ръководител: Доц. д-р Петко Русков
E-mail:
Научен ръководител: Доц. д-р Александър Григоров
E-mail: pananagnostou@yahoo.gr
Научен ръководител: Проф. Боян Бончев
E-mail: georgi.pavlov@sap.com
Научен ръководител: Проф. Силвия Илиева
E-mail: irena_pavlova@fmi.uni-sofia.bg
ННаучен ръководител: Доц. д-р Петко Русков
E-mail: milena@jabulgaria.org

Защитили докторанти

Научен ръководител: Доц. д-р Петко Русков, Година на защита: 2015
E-mail: radostina.ruseva@gmail.com
Научен ръководител: Доц. д-р Петко Русков, Година на защита: 2015
E-mail: boian_iankov@abv.bg
Научен ръководител: Доц. д-р Петко Русков, Година на защита: 2015
E-mail: s.valentinova@gmail.com
Научен ръководител: Проф. Силвия Илиева
E-mail: stavros.stavru@gmail.com
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Койчев
E-mail: milen.chechev@fmi.uni-sofia.bg
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Койчев
E-mail: boris@kraychev.com
Тема на дисертацията: Редуциране на комплексността при разработка на софтуерни системи
Научен ръководител: Проф. Силвия Илиева, Година на защита: 2006
E-mail: aldi@fmi.uni-sofia.bg
Тема на дисертацията: Прилагане на гъвкави методологии за разработка на софтуер в ISO сертифицирани компании
Научен ръководител: Проф. Силвия Илиева, Година на защита: 2006
E-mail: penko@prosyst.bg
Тема на дисертацията: Оперативна съвместимост между системи за оценяване в съвременното електронно обучение
Научен ръководител: Проф. Боян Бончев, Година на защита: 2010
E-mail: milenp@fmi.uni-sofia.bg
Тема на дисертацията: Моделиране и контрол на ИТ-стратегии в държавната администрация
Научен ръководител: Доц. д-р Петко Русков, Година на защита: 2011
E-mail: velitchkov@gmail.com
Тема на дисертацията: Гъвкава методология за разработване на софтуер
Научен ръководител: Проф. Силвия Илиева, Година на защита: 2011
E-mail: ivak@rila.bg
Тема на дисертацията: Методология за тестване на композиции от уеб услуги
Научен ръководител: Доц. д-р Десислава Петрова-Антонова
E-mail: denitsat@rila.bg
Тема на дисертацията: Извличане на зависимости в потоци от данни
Научен ръководител: Доц. д-р Олга Георгиева
E-mail: s_milanov@yahoo.com
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved.
Начало